Pre-impressió

Preparem els arxius, dissenys i maquetació per a la posterior impressió. Digitalitzem qualsevol treball en alta definició.

Disseny gràfic
El nostre departament de disseny gràfic es dedica a estudiar la seva idea i proposta per a poder realitzar la imatge corporativa ideal segons les seves necessitats, expectatives, públic a què anirà destinat, etc.
Ha de seleccionar el temps = preu que li hem indicat previ estudi del disseny que vostè desitja.
9,92 €